Nowele Orzeszkowej
      Nowele Orzeszkowej | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Mezalians to:
a) małżeństwo faktycznie nieistniejące
b) małżeństwo pomiędzy osobami o różnym pochodzeniu
c) małżeństwo osób różnych narodowości
d) małżeństwo między arystokratami
Rozwiązanie

Chwedora pracowała pośród:
a) około 15 kobiet
b) około 10 kobiet
c) około 20 kobiet
d) około 25 kobiet
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
b) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Mazowszem
b) Kowieńszczyzną
c) Grodzieńszczyzną
d) Nowogródczyzną
Rozwiązanie

Młoda chłopka Chwedora była żoną parobka:
a) Kleofasa
b) Karola
c) Klemensa
d) Konstantego
Rozwiązanie

Joannie z noweli „A...B...C...” ziemniakami i warzywami płacił:
a) murarz
b) dorożkarz
c) stróż domu
d) piekarz
Rozwiązanie

Ewelina Krzycka z noweli „Dobra pani” zamieszkuje przy ulicy:
a) Leśnej
b) Krętej
c) Zatorowej
d) Zamiejskiej
Rozwiązanie

Czas akcji w noweli „Dobra pani” to :
a) II połowa XVIII wieku
b) I połowa XIX wieku
c) II połowa XIX wieku
d) I połowa XX wieku
Rozwiązanie

Zbiór „Gloria victis” wydano po śmierci pisarki:
a) w 1915 roku
b) w 1919 roku
c) w 1913 roku
d) w 1910 roku
Rozwiązanie

W Wiedniu tytułowa bohaterka z noweli „Dobra pani” upodobała sobie:
a) psa
b) papugę
c) kota perskiego
d) kanarka
Rozwiązanie


Pisarka w noweli „Gloria victis” „wystylizowała” Traugutta m.in. na:
a) Abrahama
b) Prometeusza
c) Mojżesza
d) Achillesa
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1825 roku
b) 1841 roku
c) 1849 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie

Konstrukcja noweli „A...B...C...” jest :
a) otwarta i rozwlekła
b) zwięzła i zamknięta
c) rozwlekła i zamknięta
d) otwarta i zwięzła
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim - Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) rok
c) 10 lat
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

Uwagę Tadeusza przykuła:
a) sójka
b) pliszka
c) jaskółka
d) sikorka
Rozwiązanie

Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” krytycznie odnosi się do tak zwanego:
a) „wychowania feministycznego”
b) „wychowania kobiet”
c) „wychowania chłopskiego”
d) „wychowania salonowego”
Rozwiązanie

Chwedora pracowała we dworze, gdzie miała:
a) prać bieliznę państwa
b) pleć jeden z dworskich ogrodów
c) pomagać przy sianokosach
d) pomagać w kuchni
Rozwiązanie

Ongród miejsce akcji noweli „Dobra pani” to tak naprawdę:
a) Ogrodowo
b) Gródno
c) Grodno
d) Kolno
Rozwiązanie

„Ofiary” dobroczynności majętnej Krzyckiej z noweli noweli „Dobra pani” trafiły:
a) do garderoby
b) do pracy w kuchni
c) na bruk
d) na ulicę
Rozwiązanie

By zabić nudę Krzycka z noweli „Dobra pani” grywała na:
a) fortepianie
b) skrzypcach
c) wiolonczeli
d) harfie
Rozwiązanie

Krzycka z noweli „Dobra pani” na koncercie włoskiego artysty była podczas pobytu:
a) w Genui
b) w Rzymie
c) we Florencji
d) w Genewie
Rozwiązanie

Postać małego Tarłowskiego w noweli „Gloria victis” przybliża:
a) brzoza
b) świerk
c) olcha
d) dąb
Rozwiązanie

Język, którym pisarka opisuje przyrodę w noweli „Gloria victis” jest niezwykle:
a) potoczny
b) poetycki
c) zabawny
d) prosty
Rozwiązanie

Ojciec Heli z noweli „Dobra pani” był:
a) kataryniarzem
b) piekarzem
c) murarzem
d) malarzem
Rozwiązanie

Około czterdziestoletnia Krzycka z noweli „Dobra pani” była:
a) brunetką
b) blondynką
c) szatynką
d) ruda
Rozwiązanie

Na czele bojowców w noweli „Gloria victis” stał „człowiek świętego imienia”:
a) Krukowiecki
b) Jagmin
c) Traugutt
d) Tarłowski
Rozwiązanie

Wśród roslin w noweli „Gloria victis” nie było:
a) dzikich róż
b) jarzębiny
c) dzwonków liliowych
d) paproci
Rozwiązanie

Słuchaczem w noweli „Gloria victis” jest wiatr prędki, który przybył na Polesie:
a) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
b) trzydzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
c) pięćdziesiąt lat po tragicznych wydarzeniach 1863
d) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1831
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 19 lat
b) 20 lat
c) 24 lata
d) 17 lat
Rozwiązanie

Niewinne dziewczę w noweli „Gloria victis”przypominał:
a) Kalikst
b) Tarłowski
c) Traugutt
d) Jagmin
Rozwiązanie

„Kraina, w wody, trawy i drzewa bogata” w noweli „Gloria victis” to:
a) Polesie białoruskie
b) Polesie litewskie
c) Podlasie
d) Polesie grodzieńskie
Rozwiązanie

Opiekunka z noweli „Dobra pani” odkryła w Heli talent do śpiewu, gdy ta miała:
a) 10 lat
b) 8 lat
c) 6 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Pani Rożnowska z noweli „A...B...C...” była właścicielką:
a) kamienicy
b) złotej cukiernicy
c) magla
d) sklepu
Rozwiązanie

W noweli „A...B...C...” nie ma:
a) dialogów
b) trzecioosobowej narracji
c) zaznaczonych kontrastów
d) rozciągniętych komentarzy autorskich
Rozwiązanie

Joanna, bohaterka noweli „A...B...C...” została skazana na:
a) miesięczną karę więzienia
b) dwumiesięczną karę więzienia
c) tygodniową karę więzienia
d) trzymiesięczną karę więzienia
Rozwiązanie

Mieczysław Lipski bohater noweli „A...B...C...” pracuje jako:
a) ajent
b) sekretarz
c) rzemieślnik
d) kancelista
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” realizuje hasło:
a) walki wyzwoleńczej
b) pracy u podstaw
c) pracy organicznej
d) pokrzepienia serc
Rozwiązanie

Słowa: „Piekło, piekło, mówię ci, wietrze prędki, szalało w tym naszym cichym, wonnym, kwiecistym, niewinnym raju leśnym. Piekło ludzkie.” w noweli „Gloria victis”:
a) wypowiedziała brzoza
b) wypowiedział dąb
c) wypowiedziała lipa
d) wypowiedział świerk
Rozwiązanie

Styl narracji noweli „Dobra pani” jest:
a) rozwlekły
b) nieprecyzyjny
c) otwarty
d) zwarty
Rozwiązanie

Vae victis znaczy po łacinie:
a) „Chwała zwycięzcom”
b) „Biada zwycięzcom”
c) „Biada zwyciężonym”
d) „Chwała zwyciężonym”
Rozwiązanie

Centralnym miejscem akcji noweli „A...B...C...” jest :
a) małe rosyjskie miasto
b) wielkie niemieckie miasto
c) małe niemieckie miasto
d) wielkie rosyjskie miasto
Rozwiązanie

Głos Taugutta w noweli „Gloria victis” przypominał w brzmieniu głos:
a) Herkulesa
b) Scypiona
c) Prometeusza
d) Leonidasa
Rozwiązanie

Krzycka z noweli „Dobra pani” udzielała się w:
a) Towarzystwie Kobiet Dobroczynnych
b) Towarzystwie Kobiet Filantropijnych
c) Towarzystwie Dam Pomocnych
d) Towarzystwie Dam Dobroczynnych
Rozwiązanie

Garderobiana – panna Czernicka z noweli „Dobra pani” – miała około:
a) 30 lat
b) 35 lat
c) 25 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Kostuś, bohater noweli „A...B...C...”, po powrocie Joanny z sądu rzucił jej pod nogi pęk:
a) bzu
b) głogu
c) czeremchy
d) róż
Rozwiązanie

W noweli „Dobra pani” nie występuje:
a) właściwy kontrast sytuacyjny
b) ekspresywność obrazu artystycznego
c) technika nagany
d) psychologiczny opis ludzkich reakcji
Rozwiązanie

Adam, bohater noweli „A...B...C...”, w którym kochała się Joanna był:
a) prawnikiem
b) lekarzem
c) nauczycielem
d) kancelistą
Rozwiązanie

Gdy Janowa z noweli „Dobra pani” wprowadziła po raz pierwszy do salonu pani Eweliny Krzyckiej Helę, dziewczynka miała:
a) 8 lat
b) 4 lata
c) 6 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Powstańcy w noweli „Gloria victis” pojawili się na Polesiu:
a) w marcu 1863 roku
b) w styczniu 1863 roku
c) w listopadzie 1863 roku
d) w maju 1863 roku
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” ukazała się na łamach „Świata” – w:
a) 1884 roku
b) 1882 roku
c) 1888 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

„Gloria victis” ze względu na poetykę, przypomina:
a) baśń
b) bajkę
c) legendę
d) mit
Rozwiązanie

By utwór stał się bardziej wymowny, Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” operuje:
a) przenośniami
b) frazeologią
c) kontrastem
d) językiem ezopowym
Rozwiązanie

Samowar to:
a) przyrząd służący do robienia czekolady
b) przyrząd służący do zaparzania kawy
c) przyrząd służący do robienia lodów
d) przyrząd służący do zaparzania herbaty
Rozwiązanie

Orzeszkowa, tworząc w noweli „A...B...C...” miniaturowe portrety osobowościowe akcentuje:
a) psychologizm postaci
b) wagę jednostki w społeczeństwie
c) zewnętrzność postaci
d) swój stosunek do jednostki
Rozwiązanie

Tadeusz urodził się w:
a) kwietniu
b) sierpniu
c) czerwcu
d) lutym
Rozwiązanie

Jedną z ulubionych francuskich piosenek Heli z noweli „Dobra pani” była piosenka o:
a) czerwonym baloniku
b) zielonym kotku
c) kolorowych wstążkach
d) białej róży
Rozwiązanie

O walkach toczonych w okolicach lasu w noweli „Gloria victis”:
a) opowiadała sosna
b) opowiadała brzoza
c) opowiadał dąb
d) opowiadał świerk
Rozwiązanie

Tadeusz zrywał:
a) georginie
b) maki
c) stokrotki
d) niezapominajki
Rozwiązanie

Tadeusz w noweli ma:
a) ponad dwa lata
b) dwa lata
c) prawie trzy lata
d) prawie dwa lata
Rozwiązanie

Cykl nowel „Gloria victis” miał nosić tytuł:
a) „Oni”
b) „Hekuba”
c) „Bóg wie kto”
d) „1863”
Rozwiązanie

Stary kundel, którego głaskał Tadeusz to:
a) Burek
b) Rubin
c) Pikuś
d) Kleks
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Traugutta
c) Krukowieckiego
d) Chłopickiego
Rozwiązanie

Ojciec Joanny i Mieczysława z noweli „A...B...C...” był:
a) księgowym
b) nauczycielem
c) lekarzem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: